Loading...
STRONA GŁÓWNA 109803 photo
imagen_elemento
imagen_elemento
imagen_elemento
imagen_elemento
imagen_elemento
LOKALIZACJA GŁÓWNA 109804
Loading...
LOKALIZACJA
LOKALIZACJA P. WĘGRY 109805
Loading...
Parafia św. Jadwigi w Węgrach
LOKALIZACJA
LOKALIZACJA K. ŚLESZÓW 109806
Loading...
LOKALIZACJA
Kościół filialny w Starym Śleszowie
BIURO PARAFIALNE GŁÓWNA 109807
ŚRODY
POGRZEB
BIURO PARAFIALNE
PROBOSZCZ: ks. Adam Andrejczuk
CZWARTKI
* oprócz kościelnych dni świątecznych
CMENTARZ
ODWIEDZINY CHORYCH
ogłoszenia
1
2
3
4
5
ŚRODY
BIURO PAR. ŚRODY 109808
POGRZEB
BIURO PARAFIALNE
PROBOSZCZ: ks. Adam Andrejczuk
14.00-16.00
CZWARTKI
* oprócz kościelnych dni świątecznych
CMENTARZ
ODWIEDZINY CHORYCH
BIURO PAR. CZWARTKI 109809
POGRZEB
BIURO PARAFIALNE
PROBOSZCZ: ks. Adam Andrejczuk
ŚRODY
bezpośr. po mszy wieczornej
* oprócz kościelnych dni świątecznych
CMENTARZ
ODWIEDZINY CHORYCH
BIURO PAR. POGRZEB 109810
POGRZEB
BIURO PARAFIALNE
PROBOSZCZ: ks. Adam Andrejczuk
ŚRODY
CZWARTKI
* oprócz kościelnych dni świątecznych
Umawiamy się na spotkanie z księdzem Proboszczem i przynosimy akt zgonu.
CMENTARZ
ODWIEDZINY CHORYCH
POGRZEB
BIURO PAR.CMENTARZ 109811
Na dzień dzisiejszy opłata za wywóz śmieci wynosi 50 zł na rok od jednego grobu.

Wpłat należy dokonywać w kancelarii lub 
na konto:
BIURO PARAFIALNE
PROBOSZCZ: ks. Adam Andrejczuk
ŚRODY
CZWARTKI
* oprócz kościelnych dni świątecznych
CMENTARZ
Parafia Rzym.-Kat. pw. św. Jadwigi ul. Kościelna 2, 55-020 Węgry
17 9588 0004 1300 3131 2000 0010
POGRZEB
CMENTARZ
ODWIEDZINY CHORYCH
BIURO PAR. ODW. CHORYCH 109812
POGRZEB
BIURO PARAFIALNE
PROBOSZCZ: ks. Adam Andrejczuk
ŚRODY
CZWARTKI
* oprócz kościelnych dni świątecznych
Odbywają się w pierwsze piątki miesiąca 
od godziny 9.00

Osobę chorą do odwiedzin należy zgłosić telefonicznie lub osobiście u ks. Proboszcza
z tygodniowym wyprzedzeniem.
CMENTARZ
ODWIEDZINY CHORYCH
ODWIEDZINY CHORYCH
INTENCJE MSZ. PONIEDZIAŁEK 109813
INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK
04.02.2024
Dzień wolny
Legenda:
Kościół WĘGRY
Kościół STARY ŚLESZÓW
INTENCJE MSZ. WTOREK 109814
INTENCJE MSZALNE
WTOREK
17.00 
- ś.p. Kazimiera Morawska w 4 roczn. śm.

20.00
- ś.p. Janina Pukal int. od wnuków i prawnuków
Legenda:
Kościół WĘGRY
Kościół STARY ŚLESZÓW
INTENCJE MSZ. ŚRODA 109815
INTENCJE MSZALNE
ŚRODA
02.02.2024
08:00
-  ś.p. Jadwiga Dąbrowska int. od dzieci

10:00
-  W int. wszystkich parafian

12:00
-  ś.p. Ks. Czesław Pacyga int. od źywego róźańca ze Starego Śleszowa
Legenda:
Kościół WĘGRY
Kościół STARY ŚLESZÓW
imagen_elemento
INTENCJE MSZ. CZWARTEK 109816
INTENCJE MSZALNE
CZWARTEK
03.02.2024
16:30
-  adoracja Najśw. Sakramentu

17:00
-  Msza Św. w int. dzieci komunijnych
Legenda:
Kościół WĘGRY
Kościół STARY ŚLESZÓW
INTENCJE MSZ. PIĄTEK 109817
INTENCJE MSZALNE
PIĄTEK
04.02.2024
y
Legenda:
Kościół WĘGRY
Kościół STARY ŚLESZÓW
INTENCJE MSZ. SOBOTA 109818
INTENCJE MSZALNE
SOBOTA
10.02.2024


23:00
Proboszcz wybywa na zasłuźone ferie
Legenda:
Kościół WĘGRY
Kościół STARY ŚLESZÓW
INTENCJE MSZ. NIEDZIELA 109819
INTENCJE MSZALNE
NIEDZIELA
07.01.2024

Legenda:
Kościół WĘGRY
Kościół STARY ŚLESZÓW
SAKRAMENTY GŁÓWNA 109820
SAKRAMENTY
imagen_elemento
imagen_elemento
imagen_elemento
imagen_elemento
 CHRZEST
 I KOMUNIA ŚWIĘTA
 BIERZMOWANIE
 MAŁŻEŃSTWO
 NAMASZCZENIE   CHORYCH
imagen_elemento
SAKRAMENTY CHRZEST 109821
SAKRAMENTYPOTRZEBNE DOKUMENTY
- akt urodzenia dzieckaRODZICE CHRZESTNI
Osoba wierząca i praktykująca (zaświadcza o tym proboszcz parafii z miejsca zamieszkania) posiadająca sakrament bierzmowania, żyjąca w związku sakramentalnym lub osoba samotna nie żyjąca w konkubinacie.

W przypadku braku obu rodziców chrzestnych chrzest może się odbyć przy jednym rodzicu chrzestnym.

Konieczne są dane rodziców 
chrzestnych (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).TERMIN CHRZTU
Termin chrztu ustalamy osobiście z 
ks. Proboszczem i wtedy teź 
dostarczamy wszystkie wymagane dokumenty.
CHRZEST
SAKRAMENTY I KOMUNIA ŚW. 109822
SAKRAMENTY
I KOMUNIA ŚWIĘTAPOTRZEBNE DOKUMENTY
- akt urodzenia dzieckaPOTRZEBNE DOKUMENTY
- akt chrztu świętego z parafii gdzie miał 
miejsce chrzest dziecka (jeżeli dziecko zostało ochrzczone w tutejszej parafii to nie trzeba dostarczać żadnego dokumentu).OGÓLNE INFORMACJE
Aby przystąpić do I Komunii Świętej wymagany jest sakrament chrztu świętego.

Zwykle we wrześniu odbywa się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci chcących przygotować się do 
I Komunii Świętej na którym omawiane są wszystkie sprawy organizacyjne.
 
Oprócz tego rodzice, którzy wyrażą chęć uczestniczenia swojego dziecka w sakramencie I Komunii Świętej w tutejszej parafii podpisują deklarację w której zobowiązują się do współpracy z duszpasterstwem w przygotowaniu dziecka do tego sakramentu.
druk deklaracjiTERMIN I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Termin stały - 2 niedziela maja.
SAKRAMENTY BIERZMOWANIE 109823
SAKRAMENTY
BIERZMOWANIEPOTRZEBNE DOKUMENTY
- akt urodzenia dzieckaPOTRZEBNE DOKUMENTY
- metryka chrztu dostarczona na spotkanie organizacyjne, chyba że zainteresowany był chrzczony w tutejszej parafiiOGÓLNE INFORMACJE
Bierzmowany wybiera sobie imię do 
tego sakramentu (spośród świętych) i wybiera sobie świadka, który musi być ochrzczony i bierzmowany (potrzebne jest tego zaświadczenie z parafii gdzie świadek został ochrzczony), chyba że chrzest miał miejsce w tutejszej parafii.ZOBOWIĄZANIA
- uczestnictwo w nauce religii w szkole
- regularne uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej
- uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych w parafii
następna strona
SAKRAMENTY BIERZMOWANIE cz.2 109824
SAKRAMENTY
BIERZMOWANIETERMIN BIERZMOWANIA
poprzednia strona
W naszej parafii ten sakrament odbywa się co kilka lat. Termin dla zainteresowanych ustala ksiądz Proboszcz.

Jeśli w danym roku ten sakrament nie jest organizowany w naszej parafii 
wtedy ksiądz Proboszcz wydaje stosowne pozwolenie do parafii, 
w której jest on organizowany przy 
czym całe przygotowanie odbywa 
się w tamtejszej parafii.
SAKRAMENTY MAŁŹEŃSTWO 109825
SAKRAMENTY
MALŻEŃSTWOPOTRZEBNE DOKUMENTY
- akt urodzenia dzieckaPOTRZEBNE DOKUMENTY
- metryka chrztu (zgłaszamy się do parafii gdzie mieliśmy chrzest i informujemy, że potrzebujemy jej do ślubu), metryka nie może być starsza
 niż 3 miesiące przed datą ślubu

- dowód osobisty narzeczonych

- zaświadczenie o odbytych naukach przedślubnych (nauki on-line nie są honorowane), nauki są organizowane    w każdym dekanacie (informacje u miejscowego proboszcza)

- zaświadczenie z USC (dotyczy 
ślubów konkordatowych), ważność 
tych dokumentów wynosi 6 miesięcy
 od daty wystawienia

- dane świadków (imię i nazwisko tak  jak w dowodzie osobistym, zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania z parafii gdzie ten sakrament był przyjęty)
następna strona
SAKRAMENTY MAŁŹEŃSTwo cz. 2 109826
SAKRAMENTY
MALŻEŃSTWOOGÓLNE INFORMACJE
Po zebraniu dokumentów umawiamy 
się na spotkanie z księdzem Proboszczem w celu odbycia rozmów kanonicznych i spisania protokołu przedślubnego.

Do tych rozmów potrzebne będą dane z formularza poniżej.
poprzednia strona
druk formularzaTERMIN ŚLUBU
Ważnym jest aby w momencie wyznaczenia  sobie daty wesela niezwłocznie poinformować o tym księdza Proboszcza i ustalić godzinę ślubu.
SAKRAMENTY NAMASZCZENIE 109827
NAMASZCZENIE CHORYCH
NAMASZCZENIE CHORYCHPOTRZEBNE DOKUMENTY
- akt urodzenia dzieckaOGÓLNE INFORMACJE
Sakrament namaszczenia chorych odbywa się po uprzednim umówieniu
 się z księdzem Proboszczem telefonicznie lub osobiście.
WPŁATA NA TACĘ 109828
WPŁATA NA TACĘ
ZŁÓŻ OFIARĘ I WSPIERAJ SWOJĄ PARAFIĘ
Bóg zapłać za składaną ofiarę online na cele naszej parafii.
WYBIERZ JEDNĄ Z PONIŻSZYCH KWOT:
20 zł
50 zł
100 zł
lub wpisz własną kwotę:
kwota
wprowadź email
imagen_elemento
PRZEKAŻ OFIARĘ
imagen_elemento
imagen_elemento
imagen_elemento
Slide Name 110477
RELAX TYGRYSA
FFF
FFFF
FF33